September 22, 2020

Trøndelagutstillingen 2020,  13.08.-13.09.2020


My installation Borametz (Vegetable lamb) is part of Trøndelagsutstillingen 2020, Trøndelag senter for samtidskunst

Go to the exhibition